Pro Osaaja - pätevä kumppani

Pro Osaaja on vuorovaikutteinen verkkopalvelu, osaamispohjainen CV ja näyteportfolio, jossa pätevyydet ja osaaminen dokumentoidaan ja esitetään ennennäkemättömällä tavalla. Se on kehitetty pitkään tutkimustyöhön ja konkreettiseen osaamisen hallinnan tarpeeseen pohjautuen.

Pro Osaaja on työkalu henkilön osaamisen tunnistamiseen ja esittämiseen sekä asiantuntijuuden jakamiseen. Oman osaamispohjaisen CV:n ylläpito jatkuu katkeamatta työnantajan vaihtuessa.


Luotettavaa ammatillisen osaamisen hallintaa

Se on yksilölähtöinen, jossa ammattilainen hallinnoi itse omia osaamistietojaan. Pro Osaaja palvelee ammattilaista, joka haluaa markkinoida osaamistaan ja kehittymisestään, pitää huolta täydennyskoulutuksistaan sekä ammatillisesta pätevöitymisestään. Pro Osaaja on oiva tapa dokumentoida pätevöitymisien voimassaolo luotettavalla tavalla.

Pro Osaaja on rakennettu erityisesti ammattillisen osaamisen hallinnan näkökulmasta. Se erottuu edukseen muista sähköisistä portfolioista mm, koska sen vuorovaikutteisuus ja muistutustoiminnot ohjaavat ammattilaista itseään pitämään osaamisensa ja pätevöitymisensä ajan tasalla.

 

Ota yhteyttä ja varaa aika Pro Osaaja - esittelyyn.